krwiodawstwo_1

Kalendarz trójdzielny dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.