polskapapryka

Logotyp dla Grupy producentów papryki - Polska Papryka.