plakat_czarni_karnet

Plakat B2 zachęcający do zakupu karnetu na mecze Cerrad Czarnych Radom.