Kalendarz trójdzielny dla firmy TECHFIX z Radomia.