--------------------------------

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI
*nota biograficzna
*fotografia
*aktualne nagranie (MP3)
*program konkursowy

--------------------------------

Tytuły utworów oraz kompozytora:
1.

2.

3.

Czas trwania całości:

--------------------------------

Dane kontaktowe:
telefon:

adres:

strona www (opcjonalnie):

--------------------------------

Proszę określić potrzeby techniczne (pulpity, mikrofony itp.):

--------------------------------

Załączniki:

nota biograficzna
fotografia
aktualne nagranie mp3
program konkursowy